Đại Lý Hồng Sơn Quảng Ngãi
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Showroom chính

Ngã 3 Mũi Tàu, Đường Tránh Đông, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

hongson.kdtm@gmail.com

0934 888 410 - 0934 888 410

Kinh Doanh Xe

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

thông tin cá nhân

Kinh doanh xe: 0934 888 410
Hỗ trợ kỹ thuật: 0905 831 831
Cung cấp phụ tùng: 0913 470 211